Toruń – Cmentarz BarbarkaW podtoruńskim lesie zwanym Barbarka od października do końca grudnia 1939 r. gestapo i "Selbstschutz" (niemiecka „samoobrona”; potoczna nazwa używana przez niemieckie organizacje mniejszości narodowej w Polsce i w Czechach) przeprowadzały masowe egzekucje, rozstrzeliwując ponad 600 Polaków z Torunia i okolicy, przede wszystkim przedstawicieli inteligencji (nauczycieli, duchowieństwo), działaczy społecznych i politycznych (Akcja A-B), w tym członków Związku Zachodniego, więzionych w toruńskim Forcie VII lub w Poznaniu. Po wojnie udało się ustalić nazwiska jedynie 300 z ponad 600 ofiar. Gdy wojna dobiegała końca, hitlerowcy rozkopali zbiorowe mogiły i spalili zwłoki. Prawdopodobnie z pośpiechu pominięto jedną mogiłę.

Bogusław Kopka


Miejsce kaźni upamiętniono w formie cmentarza-mauzoleum, zlokalizowanego u zbiegu ulic Barbarka i Przysiecka w Toruniu, zaś na masowych grobach postawiono pomniki ku czci zamordowanych.

Cmentarz Barbarka, podobnie jak Fort VII im. Tadeusza Kościuszki, znajduje się na szlaku turystycznym oznaczonym kolorem zielonym (stąd nazywany jest też „szlakiem zielonym”) – „Martyrologii narodu polskiego”; szlak liczy 38 km długości, rozpoczyna się i kończy w Toruniu.

Bogusław Kopka


Toruń – Cmentarz Barbarka


Barbarka, ToruńPlan Torunia dostępny na www.torun.pl.

Projekt i realizacja: