Lublin – Zamek Lubelski – MuzeumGotycki zamek w Lublinie przebudowano w latach 1824-1826 w stylu neogotyckim, przeznaczając go na więzienie. Funkcję tę pełnił do 1954 r. W okresie okupacji hitlerowskiej był jednym z największych więzień na terenie okupowanej Polski. Podlegało ono dowództwu SS i policji dystryktu lubelskiego (od listopada 1939 do lipca 1944 r.). Więzienie na zamku miało charakter przejściowy – większość aresztowanych zatrzymywano tylko na czas śledztwa. Ogółem osadzono w nim kilkadziesiąt tysięcy osób (największą grupę więźniów stanowili Polacy z Lubelszczyzny). Załoga składała się z ok. 30 funkcjonariuszy SD i oddziału strażników. Warunki były bardzo ciężkie. W przeznaczonych na około 700 osób pomieszczeniach umieszczano do 2,5 tys. ludzi. Stosowane podczas przesłuchań tortury powodowały obrażenia ciała i stałe okaleczenia. Zagęszczenie, wilgoć, fatalne warunki higieniczne, złe wyżywienie dodatkowo sprzyjały chorobom zakaźnym (tyfus, czerwonka, dur brzuszny) i śmiertelności. Po przesłuchaniach więźniów zwalniano, wywożono do obozów koncentracyjnych lub skazywano na śmierć. Masowe egzekucje na więźniach odbywały się zazwyczaj na przedmieściach Lublina i w okolicach miasta. Największa masakra na terenie zamku została dokonana przez Gestapo 22 lipca 1944 r., w przeddzień wkroczenia do Lublina Armii Czerwonej. Po utworzeniu rządu lubelskiego więziono tutaj m.in. osoby podejrzane o konspirację antykomunistyczną.

Joanna Wawrzyniak

   
Od 1957 r. Zamek jest siedzibą główną Muzeum Lubelskiego. W chwili obecnej jedynie wystawa fotografii dotyczy historii drugiej wojny światowej (umieszczona jest w Baszcie). Historię wojenną Zamku Lubelskiego można natomiast poznać w Oddziale Muzeum „Pod Zegarem”. W porozumieniu z Oddziałem oraz Działem Edukacji i Informacji Muzealnej istnieje również możliwość zorganizowania na Zamku lekcji na temat historii więzienia.

Joanna Wawrzyniak


Lublin – Zamek Lubelski – Muzeum


Muzeum Lubelskie ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin


tel. do Działu Edukacji +48 815 32 50 01, wew. 15 i 20


http://www.zamek-lublin.pl


kancelaria@muzeumlubelskie.pl


Czynne: od 1 czerwca do 31 sierpnia: środy-niedziele 10:00-18:00, wtorki-czwartki-piątki-soboty 10:00-17:00;od 1 września do 30 maja: środy-niedziele 9:00-17:00,wtorki-czwartki-piątki-soboty 9:00-16:00


Wstęp: cena biletu na ekspozycje na Zamku 10 zł (normalny), 6,50 zł (ulgowy); cena lekcji 58-60 zł.


Plan miasta dostępny na www.lublin.pl.

Projekt i realizacja: