Wrocław – Obóz koncentracyjny na Tarnogaju


Obóz koncentracyjny na Tarnogaju był pierwszym na Dolnym Śląsku obozem dla przeciwników władzy Hitlera. Założono go wiosną 1933 r. przy ówczesnej ul. Strzelińskiej (obecnie Bardzkiej) w pobliżu zlikwidowanych zakładów chemicznych „Silesia”. Pomysłodawcą utworzenia obozu był dowódca SA na Śląsku i szef policji wrocławskiej Edmund Heines. Obóz składał się z kilku baraków blaszanych, mieszczących 200-250 osób, otoczonych drutem kolczastym i zasiekami. Strażnikami byli członkowie SA dopuszczający się wobec więźniów różnych okrucieństw. Obóz został rozwiązany w sierpniu 1933 r., kiedy informacje o traktowaniu więźniów doszły do opinii międzynarodowej. Ponad 300 przetrzymywanych wywieziono do innych obozów koncentracyjnych. 

Wśród więźniów było wielu socjaldemokratów. Przebywał w nim m.in. były prezydent parlamentu Republiki Weimarskiej Paul Löbe, nadprezydent prowincji wrocławskiej Hermann Luedemann, burmistrz Wrocławia Karl Mache. 

Krzysztof Ruchniewicz

Obecnie na tym terenie jest nieczynne wysypisko śmieci, a sam obóz nie jest upamiętniony.

Krzysztof Ruchniewicz


Wrocław – Obóz koncentracyjny na Tarnogaju


Tarnogaj, WrocławDojazd: koleją (rozkłady jazdy na www.pkp.pl); plan Wrocławia dostępny m.in. na stronie www.wroclaw.pl.

Projekt i realizacja: