Zambrów – pomnik ku czci zamordowanychW okresie II wojny światowej miasto Zambrów znalazło się pod okupacją niemiecką. Już we wrześniu 1939 r., tuż po zajęciu przez jednostki Wehrmachtu, rozstrzelano w Zambrowie 200 jeńców polskich i 50 osób cywilnych. Następnie w mieście zorganizowano obóz przejściowy dla jeńców polskich, a po wybuchu wojny z ZSRR również dla 3,5 tys. żołnierzy radzieckich (wymordowanych w ciągu kilku tygodni). W latach 1941-1943 istniało w Zambrowie również getto liczące ponad 4 tys. osób. Większość z nich została wymordowana przez hitlerowców w kwietniu 1943 r. razem z częścią 20 tys. Żydów zamkniętych w miejscowym obozie pracy (ponad 10 tys. zostało wywiezionych do obozu zagłady w Treblince). 

Mikołaj Morzycki-Markowski

Obecnie tragiczna historia miasta upamiętniona jest pomnikiem ustawionym w 1948 r. oraz tablicą ufundowaną przez kombatantów w 50-lecie powstania Armii Krajowej (1993).

Mikołaj Morzycki-Markowski


Zambrów – pomnik ku czci zamordowanych


Zambrów, PolskaDojazd: Zambrów leży przy drodze krajowej nr 18, ok. 26 km na południe od Łomży.

Projekt i realizacja: