Berlin – Topografia Terroru – Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Spotkań


W południowej części Wilhelmstrasse, na obrzeżu politycznego centrum Berlina, po 1933 r. ulokowały się centralne instytucje – początkowo w Niemczech, a po wybuchu wojny również na wszystkich okupowanych terenach Europy – odpowiedzialne  za nadzorowanie i prześladowanie przeciwników politycznych, jak również za dyskryminację i eksterminację Żydów oraz Sinti i Romów. Miały tu swą siedzibę zarówno dowództwo SS jak i jego służba bezpieczeństwa (SD), oraz gestapo. Kiedy gestapo i SD zostały oddane pod zarząd Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt – RSHA), również i ta centrala miała tutaj swą główną kwaterę. Stąd kierowano aparatem terroru, a w piwnicach Gestapo torturowano ludzi.

Christoph Kreutzmüller

Miejsce pamięci zostało otwarte w 1987 r. W 1995 r. zapadła decyzja o wzniesieniu budynku, który odpowiadałby szczególnemu znaczeniu tego terenu. Początkowo wystawę z prowizorycznego pawilonu przeniesiono do jednej z odkopanych i oczyszczonych piwnic, położonych wzdłuż zachowanego jeszcze muru. W maju 2010 r. została otwarta stała wystawa w nowym budynku. Obie wystawy przedstawiają historię tego terenu i jego okolic, pokazują strukturę aparatu terroru oraz jego sprawców i ofiary. Część wystaw poświęcona jest też polityce okupacyjnej w Polsce.

Christoph Kreutzmüller


Berlin – Topografia Terroru – Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Spotkań


Internationales Dokumentations- und Begegnungszentrum Topographie des Terrors Niederkirchnerstr. 8 10963 Berlin


tel. +49 030 254509-50


Fax +49 030 254509-55


http://www.topographie.de


e-mail: info@topographie.de


Czynne: Wystawa w rowie od wiosny do jesieni: codziennie 10:00 do zmierzchu; Stała wystawa w budynku: codziennie 10:00-20:00.


Wstęp i opieka pedagogiczna: bezpłatne.


Projekt i realizacja: