Biała Podlaska – Muzeum Południowego PodlasiaBiała Podlaska (miasto powiatowe) w czasie wojny znalazła się przejściowo pod okupacją radziecką (od 25 września do 5 października 1939r.), a następnie niemiecką (oswobodzona przez oddziały AK i Armię Czerwoną w lipcu 1944 r.). Zniszczenia wojenne dotknęły głównie przemysł. Podczas okupacji niemieckiej popełniono tu zbrodnie na jeńcach wojennych i ludności cywilnej. Terenem masowych egzekucji był m.in. podmiejski las Grabarka. Kilka tysięcy Żydów z getta w Białej Podlaskiej (1941-1942) zamordowano w Sobiborze Treblince. W obozie jenieckim – Stalagu 366/Z (1941-1944) przeznaczonym dla żołnierzy radzieckich, a od 1943 r. także dla jeńców włoskich (zwolenników marszałka P. Badoglio), zmarło około 3 tys. osób, przeważnie wskutek głodu, chorób i zimna. Na terenie miasta znajdowały się również: obozy pracy, obóz przejściowy dla chłopów wywożonych na roboty do Rzeszy, niemiecki zakład karny, przez który przeszło około 8 tys. osób oraz areszt śledczy gestapo (więźniów torturowano, wielu zostało zamordowanych).

Joanna Wawrzyniak

W celach więziennych aresztu znajduje się obecnie muzeum. Stała wystawa pt. „Walka i męczeństwo ludności Podlasia w latach 1939-1947” przedstawiona jest w porządku chronologicznym. Fragment ekspozycji dotyczy historii militarnej (życie pułku piechoty stacjonującego w latach 1921-1939 w Białej Podlaskiej, epizody z września 1939 r., w tym losy żołnierzy pułku, szlak SGO „Polesie” na Podlasiu). Najobszerniejsza część wystawy poświęcona jest ww. zbrodniom oraz historii lokalnej konspiracji i partyzantki (AK, BCh). Ostatnia część ekspozycji informuje o udziale AK w oswobadzaniu Podlasia latem 1944 r., walkach prowadzonych przez antykomunistyczne podziemie oraz prześladowaniach jego uczestników. Wystawa obejmuje różne eksponaty (fotografie, dokumenty, przedmioty codziennego użytku, broń, rekonstrukcja celi).

Joanna Wawrzyniak


Biała Podlaska – Muzeum Południowego Podlasia


Oddział Martyrologiczno-Historyczny Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej ul. Łomaska 21, 21-500 Biała Podlaska


tel. +48 83 341 67 61 tel. +48 83 341 67 57


fax +48 83 343 41 28


http://www.muzeumbiala.pl


muzeum@muzeumbiala.pl


Zwiedzanie poniedziałek-piątek 9:00 - 15:00, sobota i niedziela po uprzednim umówieniu.


Wstęp: bezpłatny; opłata za przewodnika dla grupy 20 zł


Obsługa muzeum jest jednoosobowa (informacji udziela też Muzeum Południowego Podlasia, ul. Warszawska 12,

Plan miasta na stronie www.bialapodlaska.pl.

Projekt i realizacja: