Bergen-Belsen – Miejsce Pamięci KZ


W Bergen-Belsen w 1940 r. powstał obóz jeniecki. Od lipca 1941 r. przebywało w nim, stłoczonych na niewielkiej przestrzeni, prawie 21 tys. radzieckich jeńców wojennych, z których ponad dwie trzecie zmarło w ciągu kilku miesięcy. Od 1943 r. KZ Bergen-Belsen służył częściowo jako obóz koncentracyjny, częściowo jako lazaret, a także jako obóz dla Żydów przeznaczonych na wymianę za internowanych za granicą Niemców. Zimą 1944/45 r. zaczęło jednak przybywać coraz więcej transportów z innych obozów koncentracyjnych. Zaopatrzenie obozu całkowicie się załamało. Rezultat był przerażający: kiedy w kwietniu 1945 r. armia brytyjska wyzwoliła obóz, ponad 50 tys. więźniów było martwych lub umierających. Wśród zmarłych, którzy zostali pochowani w masowych grobach, była też Anna Frank.

W maju 1945 r. z powodu groźby epidemii spalono baraki obozowe, a ocalałych umieszczono w używanych uprzednio jako lazaret koszarach. Część byłych więźniów żyła tam aż do 1950 r. jako tzw. „dipisi” (ang. D.P. – Displaced Persons). 

Christoph Kreutzmüller

W 1946 r. odsłonięto pomniki poświęcone pamięci żydowskich ofiar i zamordowanych radzieckich jeńców wojennych. W 1966 r. nastąpiło otwarcie pawilonu wystawowego, który w 1990 r. został rozbudowany. Wystawa poświęcona jest historii obozu koncentracyjnego i jenieckiego. Od kwietnia 2007 r. można oglądać również część wystawy poświęconej obozowi polskich DPs, który w latach powojennych mieścił się w pobliskich koszarach. 

Oferowane jest oprowadzanie w języku polskim, nastawione głównie na grupy szkolne.

 

Christoph Kreutzmüller


Bergen-Belsen – Miejsce Pamięci KZ


Anne-Frank-Platz 29303 Lohheide


Tel.: +49 (0) 5051 – 47 59-200


Fax: +49 (0) 5051 – 47 59-118


http://bergen-belsen.stiftung-ng.de/


bergen-belsen@stiftung-ng.de


Czynne: kwiecień - wrzesień, codziennie: 10.00-18.00; październik-marzec, codziennie: 10.00-17.00


Wstęp: wolny.


Projekt i realizacja: