Buchenwald – Miejsce Pamięci


W lipcu 1937 r. do Ettersberg koło Weimaru przybyli więźniowie z Sachsenhausen, by w ramach rozwoju przemysłu produkującego na potrzeby zbrojącej się gwałtownie armii wybudować nowy obóz koncentracyjny. Wkrótce KZ Buchenwald stał się jednym z największych obozów koncentracyjnych w całych Niemczech. W obozie głównym i w ponad 130 podobozach więźniowie byli dręczeni, chronicznie niedożywieni, wykorzystywani do medycznych eksperymentów i do pracy przymusowej. Od zimy 1944/45 r. trafiło tu wiele transportów z obozów stopniowo likwidowanych na Wschodzie.  Wielu więźniów nie przeżyło transportu, inni byli śmiertelnie chorzy. W sumie szacuje się, że z 250 tys. więźniów 56 tys. zmarło lub zostało zabitych. Kiedy w kwietniu 1945 r. armia amerykańska zbliżała się do Weimaru i część załogi SS uciekła, więźniom udało się uwolnić.

Po wojnie Buchenwald był obozem specjalnym radzieckiej NKWD.

Christoph Kreutzmüller

Budowę miejsca pamięci rozpoczęto we wczesnych latach 50. Roboty, połączone z niemal całkowitym zburzeniem oryginalnych budynków, zostały uwieńczone w 1958 r. odsłonięciem awangardowego pomnika dłuta Fritza Cremera, stojącego w miejscu trzech masowych grobów. W 1995 r. została otwarta nowa wystawa, znajdująca się w pomieszczeniu magazynu – tzw. Effektenkammer – której tematem jest struktura terroru i warunki bytowania w codziennym zagrożeniu, oraz śmierć i sztuka przeżycia. Jednocześnie resztki substancji budowlanej obozu zostały zabezpieczone i włączone do miejsca pamięci. Ponadto wystawa prezentuje historię obozu po 1945 r. i obrazuje problematykę przemilczeń w dziejach powojennych.

W miejscu pamięci oferowane jest zwiedzanie wystawy z przewodnikiem, zwiedzanie terenu obozu oraz dni studyjne. Treść i czas trwania oprowadzania oraz projektów studyjnych można uzgodnić wcześniej. Istnieje ponadto możliwość intensywnego studiowania poszczególnych aspektów historii obozu podczas kilkudniowych seminariów. Pomieszczenia seminaryjne i zakwaterowanie oferuje dom spotkań młodzieży. 

Christoph Kreutzmüller


Buchenwald – Miejsce Pamięci


Gedenkstätte Buchenwald 99427 Weimar-Buchenwald


tel. +49 3643 43 00


http://www.buchenwald.de


e-mail: info@buchenwald.de


Czynne: wtorek-niedziela: latem 10:00-18:00; zimą 10:00-16:00.


Wstęp: oprowadzanie: 26 € (bilet normalny); 13 € (bilet ulgowy).
Projekt i realizacja: