Dachau – Miejsce Pamięci KZ


Obóz koncentracyjny w Dachau utworzony został na polecenie Heinricha Himmlera już w marcu 1933 r. w celu odizolowania niemieckich przeciwników politycznych reżimu narodowo-socjalistycznego. Po powołaniu jego komendanta, Theodora Eicke, na stanowisko Głównego Inspektora Obozów Koncentracyjnych, sprawującego nadzór nad wszystkimi obozami, obóz w Dachau w krótkim czasie stał się wzorem dla innych obozów koncentracyjnych. Również późniejsi komendanci obozów tutaj właśnie rozpoczynali swoje „kariery”. Najbardziej znanym z nich był Rudolf Höss, późniejszy komendant Auschwitz.

Po wybuchu wojny do Dachau zaczęto zwozić mężczyzn ze wszystkich krajów okupowanych. Wśród ponad 40 400 więźniów największą grupę narodowościową w obozie macierzystym (Stammlager) stanowili Polacy. W sumie w Dachau i jego 160 podobozach (m.in. w Mühldorf i Überlingen) przebywało ponad 206 tys. osób. W KZ Dachau licznych więźniów wykorzystywano do eksperymentów medycznych. W sumie zarejestrowano 31 591 zmarłych. Rzeczywista liczba zgonów jest jednak o wiele wyższa, bowiem wiele ofiar – jak np. radzieccy jeńcy wojenni – nie było rejestrowanych przez prowadzoną przez SS administrację obozową. Po wojnie w byłym obozie Amerykanie internowali ok.10 tys. nazistowskich zbrodniarzy wojennych, których poddali procesowi tzw. denazyfikacji. Jednocześnie we wrześniu 1945 r. rozpoczęli oni w ramach serii procesów – tzw. Dachauer Prozesse – prawne dochodzenie, dotyczące zbrodni popełnionych zarówno w samym Dachau, jak i w innych obozach. Wraz z końcem procesu denazyfikacji obóz internowania został opróżniony i od 1948 r. służył jako obóz dla uciekinierów.

Wskazówka: Inspektorat Obozów Koncentracyjnych (Die Inspektion der Konzentrationslager) znajdował się w Oranienburgu k. Berlina, bezpośrednio przy KZ Sachsenhausen.

Christoph Kreutzmüller

Miejsce Pamięci KZ Dachau powstało w 1965 r. Jednocześnie większość baraków rozebrano, uznając je za rudery, nie nadające się do dalszego użytkowania (obydwa stojące dzisiaj na terenie b. obozu baraki są rekonstrukcją). Zachowały się jednak wszystkie inne budynki obozowe. Niedawno stała ekspozycja została zmodyfikowana. Po raz pierwszy także udostępniono publiczności niektóre budynki obozowe, np. tzw. bunkier (byłe więzienie specjalne). Wystawa informuje o historii obozu oraz o losie różnych grup lub pojedynczych więźniów. W archiwum znajduje się – obok relacji naocznych świadków – rejestr więźniów, który zawiera dane o ponad 90 procent uwięzionych. Do korzystania z archiwum i znajdującej się przy nim biblioteki wymagane jest uprzednie zgłoszenie. Oprowadzanie oferowane jest w różnych językach, również w języku polskim. Odbywają się tu jednodniowe seminaria na temat historii obozu koncentracyjnego, robót przymusowych i propagandy nazistowskiej. Poza tym oferta obejmuje dni studyjne, które umożliwiają pogłębianie wiedzy w oryginalnym miejscu wydarzeń.

Christoph Kreutzmüller


Dachau – Miejsce Pamięci KZ


KZ Gedenkstätte Dachau Alte Römerstraße 75, 85221 Dachau


tel. +49 8131 66 99 70


http://www.kz-gedenkstaette-dachau.de


e-mail : bildung@kz-gedenkstaette-dachau.de


Czynne: codziennie: 9:00-17:00


Wstęp wolny; oprowadzanie: 70 €.


Zorganizowane oprowadzania dla turystów indywidualnych od wtorku do niedzieli oraz w dni wolne: godzina 12.00. (niemiecki) 11.00 bądź 13.00 (angielski) czas: 2,5 godziny bilety: 3 euro

 Seminaria oferuje także: Jugendgästehaus Dachau

tel. +49 813 161 770

Projekt i realizacja: