Kassel – Pamięć o dezerterach – tablica pamiątkowa


Tysiące żołnierzy Wehrmachtu próbowało uciec przed służbą wojenną. Odmawiali wykonania rozkazów, dokonywali samookaleczeń, dezerterowali lub przechodzili na stronę przeciwnika. Ponad 50 tys. z nich zostało z tego powodu skazanych na śmierć przez nazistowski wymiar sprawiedliwości (patrz: Fort Zinna, Torgau). Inni zostali wtrąceni do więzień, obozów koncentracyjnych lub wcieleni do jednostek karnych i wysłani na pewną śmierć. Rehabilitacji tych ludzi i uznania dla ich postawy dokonano uchwałą Bundestagu dopiero w 2001 r.

Christoph Kreutzmüller

W 1985 r. Rada Miejska Kassel podjęła postanowienie o umieszczeniu tablicy pamiątkowej, poświęconej poległym żołnierzom obu wojen światowych w Fuldaaue w Kassel. Tablica ta przypomina również o losie dezerterów. Została ona odsłonięta w 1987 r. jako drugi tego rodzaju pomnik w Republice Federalnej (patrz: Pomnik Dezerterów w Bremie). Jest poświęcona pamięci tych wszystkich, którzy „przeciwstawili się walce w służbie nazistowskiej władzy przemocy”.

Christoph Kreutzmüller


Kassel – Pamięć o dezerterach – tablica pamiątkowa


Fuldaaue, Kassel


Projekt i realizacja: