Koprzywnica – krzyż i tablica pamiątkowaW Koprzywnicy (pow. sandomierski) znajdują się krzyż i tablica upamiętniające członków legendarnej organizacji „Odwet”-„Jędrusie”. „Odwet” był jedną z pierwszych grup konspiracyjnych, jakie powstały na terenie GG. Był organizacją lokalną – z Tarnobrzegu jej siatka konspiracyjna rozprzestrzeniła się na część dystryktów: radomskiego, krakowskiego i lubelskiego. Początkowo organizacja zajmowała się kolportażem wydawanej przez siebie podziemnej gazety. Wiosną 1941 r. stworzono przy „Odwecie” jednostkę bojową „Jędrusie”, której celem było pozyskiwanie środków na działalność konspiracyjną i odwetową. „Jędrusie” przeprowadzili sto kilkadziesiąt różnych akcji (napady na magazyny, rozbrajanie polskich policjantów i żandarmów niemieckich, wyroki śmierci na konfidentach, uwolnienie więźniów gestapo w Mielcu). W 1943 r. nastąpiło połączenie „Jędrusiów” z AK, zachowali oni jednak znaczną autonomię. „Jędrusie” brali udział w walkach w ramach planu „Burza”. Twórcą i pierwszym dowódcą „Odwetu” i „Jedrusiów” był W. Jasiński, po jego śmierci (1943), kolejno Józef Wiącek, por. Roman Niewójt i mjr Tadeusz Struś. W Koprzywnicy mieścił się jeden z ośrodków konspiracyjnych „Odwetu” i „Jędrusiów”. Pięcioro z pochodzących stąd członków organizacji zginęło w latach 1943-44. „Jędrusie” stanowią dla wielu Polaków symbol bezkompromisowych i brawurowych partyzantów. 

Joanna Wawrzyniak

  

Krzyż i tablice poświęcone pamięci koprzywnickich „Jędrusiów” znajdują się na terenie kościoła Św. Floriana. Obok urzędu miasta, pod murem klasztornym znajduje się krzyż, obelisk i głaz poświęcone pamięci 47 ofiar egzekucji rozstrzelanych w tym miejscu w latach 1943-44.

Joanna Wawrzyniak


Koprzywnica – krzyż i tablica pamiątkowa


ul. Krakowska 78 27-660 KoprzywnicaDojazd: Koprzywnica leży kilka kilometrów na zachód od Tarnobrzega. Dojazd także od drogi międzynarodowej E371; orientacyjny plan miasta na stronie www.koprzywnica.eu.

Projekt i realizacja: