UWAGA DLA WNIOSKODAWCÓW - organizatorów jednonarodowych podróży do miejsc pamięci

Nie wszystkie miejsca pamięci przedstawione na tej stronie internetowej odpowiadają kryteriom dofinansowania jednonarodowych podróży do miejsc pamięci przez PNWM. Do miejsc pamięci, o których mowa w Wytycznych PNWM, należą wyłącznie byłe obozy zagłady i ich podobozy. Prosimy o uwzględnienie tego faktu, planując jednonarodowe podróże do miejsc pamięci.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania podróży do miejsc pamięci uzyskają Państwo pod poniższym linkiem

http://www.pnwm.org/dotacje-do-projektow/podroze-do-miejsc-pamieci/